• Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego

        do 11 sierpnia 2020 r.