• Technik Geodeta

   •  

    Kierunek obejmuje:
    - wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych

    - opracowanie wyników pomiarów

    - obsługę geodezyjną inwestycji budowlanych

    - wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami