• Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej 2022

   •  

     

    Nazwa zawodu

    Oznaczenie kwalifikacji

    Cześć egzaminu

    Data egzaminu

    Godzina egzaminu

    Numer sali

    Technik budownictwa

    BD.30

    Praktyczna „d”

    10.01.2022

    poniedziałek

    09:00

    180 min.

    28

    Technik geodeta

    BD.32

    33

    Technik ochrony środowiska

    RL.08

    Technik administracji

    EKA.01

    Technik ochrony środowiska

    RL.09

    13:00

    120 min.

    28

    Technik elektryk

    ELE.02

     

    Pisemny- komputerowy

    11.01.2022

    wtorek

    08:00

    60 min.

    30

    Technik administracji

    EKA.01

    Opiekunka dziecięca

    SPO.04

    Technik elektryk

    ELE.02

     

    10:00

    60 min.

    12:00

    60 min.

    14:00

    60 min.

    Technik budownictwa

    BD.29

     

    Pisemny

    papierowy

     

    11.01.2022

    wtorek

    10:00

    60 min.

    28

    Technik geodeta

    BD.31

    Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz technik robót wykończeniowych w budownictwie

    BD.04

    Krawiec

    AU.14

    Kucharz

    TG.07

     Technik organizacji reklamy

    AU.30

     

    12:00

    60 min.

    12

    Technik budownictwa

    BD.30

    Technik geodeta

    BD.32

    Technik ochrony środowiska

    RL.09

    Fryzjer

    AU.21

     Technik organizacji reklamy

    AU.29

    14:00

    60 min.

    28

     Technik organizacji reklamy

    AU.30

    Praktyczny

    „dk”

    13.01.2022

    czwartek

    09:00

    180 min.

    41

    15:00

    180 min.

    14.01.2022

    piątek

    09:00

    180 min.

    Technik elektryk

    ELE.02

     

    Praktyczny

    „w”

    15.01.2022

    sobota

    08:00

    180 min.

    ZS Nr 1 w

    Ciechanowie

    ul. Powstańców Warszawskich 24

    12:30

    180 min.

    16.01.2022

    niedziela

    08:00

    180 min.

    12:30

    180 min.

    Technik rachunkowości

    AU.65

    Praktyczny

    „dk”

    18.01.2022

    Wtorek

    09:00

    180 min.

    31

     Technik organizacji reklamy

    AU.29

    12:00

    120 min.

    41

    Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz technik robót wykończeniowych w budownictwie

    BD.04

    Praktyczny

    „w”

    24.01.2022

    poniedziałek

    15:00

    180 min.

    6