• Lista sal

    • W naszej szkole zajęcia odbywają się na dwóch kondygnacjach. Posiadamy 3 pracownie komputerowe, laboratoria, w których odbywają się zajęcia praktyczne z przedmiotów zawodowych, salę gimnastyczną, boisko szkolne oraz bibliotekę z centrum multimedialnym.