• Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

   •  

    Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

    Lp.

    Kwalifikacja

    Nazwa zawodu

    Symbol cyfrowy zawodu

    Czas trwania ok.

    1

    BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowalnych oraz sporządzanie kosztorysów (kontynuacja)

    Technik budownictwa

    311204

    9 miesięcy

    2

    ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

    Technik elektryk

    311303

    12 miesięcy

    3

    EKA.02 Organizacja i prowadzenie archiwum

    Technik archiwista

    441403

    10 miesięcy

    4

    EKA.07 Prowadzenie rachunkowości

    Technik rachunkowości

    431103

    12 miesięcy

    5

    HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

    Technik handlowiec

    522305

    12 miesięcy

    6

    INF.02.Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

    Technik informatyk

    351203

    9 miesięcy

    7

    BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

    Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

    325509

    9 miesięcy

    8

    SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

    Opiekun osoby starszej

    341202

    12 miesięcy

     

    Wniosek o przyjęcie na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe