• Kalendarium

   • 1 września 1968 r.

    powstanie Zasadniczej Szkoły Budowlanej dla Pracujących Ciechanowskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego. Pierwszym dyrektorem zostaje mgr Aleksander Kopka

     

    1 września 1971 r.

    przekazanie Zasadniczej Szkole Budowlanej CPB części budynku, w którym znajdował się internat Technikum Mechanicznego przy ulicy 17 Stycznia 35

     

    1 września 1973 r.

    początek roku szkolnego w nowej siedzibie w budynku przy ulicy Kopernika 7

     

    1 lutego 1974 r.

    powstanie Wydziału dla Pracujących przy Zasadniczej Szkole Budowlanej CPB w Ciechanowie po 6 klasach szkoły podstawowej - Podstawowe Studium Zawodowe (kształcenie zakończono w 1996 r.)

     

    1 września 1975 r.

    powstanie Technikum Budowlanego dla Pracujących na podbudowie Zasadniczej Szkoły Budowlanej (kształcenie zakończono w 1992 r.)

     

    1 września 1977 r.

    na stanowisko dyrektora zostaje powołany mgr Waldemar Cieślikiewicz

     

    1 września 1980 r.

    powstanie Zespołu Szkół Budowlanych Kombinatu Budowlanego w Ciechanowie, w składktórego weszła Zasadnicza Szkoła Budowlana w Ciechanowie z filiami w Płońsku, Pułtusku, Mławie i Żurominie, Zasadnicza Szkoła Budowlana dla Pracujących w Ciechanowie, Technikum Budowlane dla Pracujących w Ciechanowie

     

    1 września 1982 r.

    przekształcenie Zespołu Szkół Budowlanych Kombinatu Budowlanego w Ciechanowie w Zespół Szkół Budowlanych w Ciechanowie, w skład którego weszła Zasadnicza Szkoła Budowlana i Technikum Budowlane dla Pracujących

     

    1983 – 1987 r.

    remont budynku przy ulicy Kopernika 7. Zespół Szkół Budowlanych  na okres modernizacji mieścił sięw budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

    1 września 1988 r.

    początek kształcenia w pięcioletnim Technikum Energetycznym na podbudowie szkoły podstawowej (kształcenie zakończono w 1995r.)

     

    22 czerwca 1990 r.

    uroczyste nadanie Zespołowi Szkół Budowlanych imienia Stanisława Płoskiego

     

    1 września 1991 r.

    na stanowisko dyrektora szkoły zostaje powołany mgr Jerzy Brukwicz

     

    1 września 1994 r.

    powstanie pięcioletniego Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik budownictwa o specjalności dokumentacja budowlana

     

    15 maja 1998 r.

    jubileusz 30-lecia Zespołu Szkół Budowlanych im. Stanisława Płoskiego. Uroczyste wręczenie Sztandaru Szkoły

     

    1 września 2002 r.

    powstanieTechnikum nr 4 o 4-letnim cyklu kształcenia na kierunku technik budownictwa oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa w następujących zawodach:

    - cukiernik, elektromechanik, fryzjer, kucharz małej gastronomii, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, murarz, piekarz, rzeźnik-wędliniarz, sprzedawca, stolarz, ślusarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, blacharz samochodowy, posadzkarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, krawiec, operator maszyn ciężkich

     

    1 września 2003 r.

    powstanieIV Liceum Profilowane o 3- letnim trybie kształcenia, profil: kształtowanie środowiska

    (kształcenie zakończono w 2010r.)

     

    1 stycznia 2006 r.

    na stanowisko dyrektora szkoły zostaje powołany mgr Sławomir Kubiński

    od roku 2006 r.

    powstawanienowych kierunków kształcenia:

    2006r.  technik drogownictwa, technik urządzeń sanitarnych

    2007r.  technik geodeta, technik inżynierii środowiskai melioracji

    2008r.  technik ochrony środowiska, technik informatyk

    2009r.  technik mechanik

     

    21 listopada 2008 r.

    jubileusz 40-lecia Zespołu Szkół Budowlanych im. Stanisława Płoskiego

     

    1 stycznia 2009 r.

    zmiana nazwy szkoły z Zespołu Szkół Budowlanych im. Stanisława Płoskiego na Zespół Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego

     

    10 grudnia 2010 r. –9 listopada 2011 r.

    realizacja projektu unijnego „Nowe wyzwania” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

    1 października 2011r. -
    31 sierpnia 2012r.

    realizacja projektu unijnego „Droga do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

     

    31 marca 2014 r. -
    31 grudnia 2014 r.

    realizacja projektu „Mój zawód- moja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzkiwspółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

     

    1 września 2013 r.  -
    30 czerwca 2015 r.

    realizacja projektu „Samodzielnie w przyszłość- nowoczesne technologie dla nowych wyzwań” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

     

    1 czerwca 2015 r. -
    31 maja 2017 r.

    realizacja projektu „Samodzielnie w przyszłość” w ramach programu Erasmus+

    listopad 2014 r.

    remont elewacji budynku oraz kapitalny remont sali sportowej

     

    1 września 2016 r.

    powstanienowego kierunku kształcenia

    - technik organizacji reklamy

     

    7 grudnia 2018 r.

     

     

    jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół Technicznych w Ciechanowie

     

    6 kwietnia 2018 r. -
    31 sierpnia 2023 r.

    realizacja projektu „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”

    1 września 2019 r. -
    31 sierpnia 2020 r.

    realizacja projektu „Europejska mobilność uczniów- kluczem do rozwoju szkoły” w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniówi absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

     

    1 stycznia 2021 r. -
    31 sierpnia 2022 r.

    realizacja projektu „Budujemy kadrę przyszłości”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

     

    1 września 2021 r.

    włączenie Centrum Kształcenia Ustawicznegow Ciechanowie do Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie.

    Zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie

     

    1 września 2021 r.

    na stanowisko dyrektora zostaje powołana mgr inż. Ewa Krajza

     

    24 marca 2022 r.

    otwarcie zmodernizowanego boiska szkolnego

     

    26 czerwca- 9 lipca 2022 r.

    praktyki zawodowe we Włoszech realizowane w ramach projektu Europejska mobilność uczniów- kluczem do rozwoju szkoły