• Technik Budownictwa

   •  

     Kierunek obejmuje:
    - technologię robót konstrukcyjno-budowlanych,
    - projektowanie ze wspomaganiem komputerowym,
    - kosztorysowanie,
    - przygotowywanie dokumentacji przetargowej,
    - materiałoznawstwo,
    - organizowanie budowy.