• Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024

   •  

     

    02.05.2024 r.

    07.05.2024 r.

    08.05.2024 r.

    09.05.2024 r.

    31.05.2024 r.