• Technik Ochrony Środowiska

   •  

    Kierunek obejmuje:
    ocenę stanu środowiska oraz planowanie i realizuję zadań związanych z ochroną środowiska