Biegi przełajowe- 07.10.2014r.

Z życia szkoły » Biegi przełajowe- 07.10.2014r.

 

Lista osób reprezentujących naszą szkołę w  biegach przełajowych dnia 07.10.2014r.:

 

                                                                                              MIEJSCE:

 

1.     Gregorowicz Sylwia  1wzb                                                 XVII

2.     Cichocka Monika 1wzb                                                       XXIII

3.     Lubiński Maciej 1tb                                                             XXV

4.     Laskowski Adam 1tb                                                          XV

5.     Szefler Krzysztof 1tg                                                      III

6.     Sitek Błażej 1tg                                                                   XVIII

7.     Cywiński  Sebastian 2wzc                                                 LVII

8.     Kanigowski Paweł 2wzc                                                    VIII

9.     Salamończyk Kamil 3wzc                                                   XLVII

10.Kuskowska Ewelina 3wzc                                                  XVII

11.Ruciński Rafał 3wza                                                        IV

12.Cedler Adam 4tb                                                                 XXVI

13.Maraszek Adam 4tb                                                           XX

14.Szymańczyk Martyna 4tg                                              IV

15.Włodkowski Patryk 4tś                                                       XXII

16.Tekliński Bartosz 1wzb                                                       XXVIII

 

 

 

Opiekunowie:

Sarnowska Anna

Rzeczkowski Sławomir