Zarządzenia

  • icoZarzadzenie nr 28.pdf, Zarządzenie nr 28 Dyrektora ZST z 15-10-2020 r.
  • icoZarzadzenie 25.pdf, Zarządzenie nr 25 Dyrektora ZST z 1-10-2020 r.
  • icoZ24.pdf, Zarządzenie nr 24 Dyrektora ZST z 1-10-2020 r. w sprawie wprowadzenia "Regulamin funkcjonowania Zespołu Szkół Technicznych w Ciechanowie, w czasie epidemii Covid-19"
  • icoRFS.pdf, Regulamin funkcjonowania Zespołu Szkół Technicznych w Ciechanowie, w czasie epidemii Covid-19
  • icoZarzadzenie nr 23.pdf, Zarządzenie nr 23 Dyrektora ZST z 1-10-2020 r.
  • icoZarzadzenie - monitoring.pdf, Zarządzenie nr 21/2020 Dyrektora ZST z 15-09-2020 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego.
  • icoRegulamin - moniroring (2).pdf, Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego w ZST Ciechanów