Zajęcia praktyczne i Praktyki zawodowe

Zaświadczenia są interaktywne i można je wypełnić na komputerze. Tak wypełnione zaświadczenie należy wydrukować i zeskanować, a następnie wysłać na pocztę: piotruliczny@wp.pl lub wydrukowane dostarczyć do szkoły do kierownika szkolenia praktycznego czy sekretariatu.
  • icozord.doc, ZAŚWIADCZENIE o rocznej ocenie z zajęć praktycznych - DRUK
  • icozosp.doc, ZAŚWIADCZENIE o semestralnej ocenie z zajęć praktycznych - DRUK
  • icozorp.doc, ZAŚWIADCZENIE o rocznej ocenie z zajęć praktycznych - PRZYKŁAD
  • icoreg_pz[1].pdf, Regulamin praktyk zawodowych
  • icoreg_zp[1].pdf, Regulamin zajęć praktycznych
  • icoWUOP01[1].doc, Wzór umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego 01
  • icoWUOP02[1].doc, Wzór umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego 02
  • iconrzaw.pdf, Numery i nazwy zawodów oraz numery i nazwy kwalifikacji