Wycieczka „Szlakiem Orlich Gniazd”- Jura Krakowsko –Częstochowska

Z życia szkoły » Wycieczka „Szlakiem Orlich Gniazd”- Jura Krakowsko –Częstochowska

Od 8 do 10 września 2014r. uczniowie naszej szkoły z klasy III TGŚ i IV TGŚ technikum ochrony środowiska uczestniczyli w trzydniowej wycieczce szkolnej „Szlakiem Orlich Gniazd”- Jura Krakowsko-Częstochowska, realizowanej w ramach projektu „Samodzielnie w przyszłość”, wspomagającej zajęcia rozwijające.

Podczas wyjazdu uczniowie zwiedzali Kopalnię Węgla Brunatnego w Bełchatowie, która jest liderem polskiego górnictwa węgla brunatnego. Na rynku polskim funkcjonuje od ponad 30 lat. Głównym przedmiotem działalności jest wydobycie i sprzedaż węgla brunatnego. Bełchatów jest największą kopalnią odkrywkową w Polsce i jedną z największych w Europie. Podczas wycieczki uczniowie zwiedzali i podziwiali ruiny zamku w Ogrodzieńcu, który został wybudowany z inicjatywy Króla Kazimierza Wielkiego w roku 1350.

Kolejnym etapem naszego wyjazdu był Ojcowski Park Narodowy, położony tuż pod Krakowem, który jest najmniejszym ze wszystkich polskich parków narodowych. Kryje on niezwykłe bogactwo i mnóstwo atrakcji geologicznych, przyrodniczych i kulturowych. Zachwyca pięknymi formami skalnymi, jaskiniami i starą zabudową oraz zamkami - w Ojcowie i Pieskowej Skale. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach w Ośrodku Edukacyjno-Dydaktycznym, który mieści się na terenie parku. Zapoznali się z podstawowymi informacjami o OPN, zwiedzali wystawę przyrodniczą w Centrum Edukacyjno- Muzealnym, a następnie w terenie wykonywali pomiary jakości wody rzeki Prądnik oraz określali jej wartości przyrodnicze. Przez Ojcowski Park Narodowy biegnie kilka szlaków turystycznych, nasza wycieczka miała okazję przejść czerwonym szlakiem Doliną Prądnika i podziwiać widoki oraz zwiedzić Jaskinię Łokietka. Ostatnim punktem wycieczki była Kopalnia Soli w Wieliczce. Uczniowie podziwiali wykute w soli piękne komory, niesamowite podziemne jeziora, unikalne solne rzeźby. Mieliśmy okazję przejść 3 km krętych korytarzy, pokonać 800 schodów i zejść na głębokość 135 m pod ziemię.  

W doskonałych nastrojach wróciliśmy do swoich szkolnych obowiązków. Czekamy na kolejny równie udany wyjazdy.