Wagary inaczej!

Z życia szkoły » Wagary inaczej!

 

     Dzień wagarowicza dla wielu młodych ludzi jest czasem spędzanym poza murami szkoły, w ciekawych miejscach, w grupie dobrych znajomych, na luzie i bez lekcyjnych obowiązków. Jednak w tym roku uczniowie i nauczycie Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie postanowili zmienić tę tradycję. Razem z nauczycielami przygotowali wiele atrakcji dla siebie i dla swoich kolegów z gimnazjów. Pokazali, że pierwszy dzień wiosny można spędzić równie dobrze w szkole.

 

      21 marca w ZST przygotowano mnóstwo atrakcji. Uczniowie mogli wykazać się zdolnościami plastycznymi przygotowując świąteczne pisanki, sprawdzić swoją kondycję fizyczną na zajęciach  fitness, w laboratoriach poczuć się jak młody chemik, a także  obejrzeć w gronie kolegów ciekawy film . Uczniowie nie zapomnieli również o potrzebujących pomocy i włączyli się w akcję charytatywną. W ramach działań Samorządu Szkolnego w dzień wagarowicza otwarto kawiarenkę, w której serwowano herbatę i ciasto przygotowane przez uczniów. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży przeznaczono na pomoc koleżance, która znalazła się w trudnej sytuacji.

 

           Pierwszego dnia wiosny uczniowie i nauczyciele przygotowali również interesujące zajęcia dla gimnazjalistów. Młodsi koledzy mogli zobaczyć jak wygląda szkoła i uczestniczyć w warsztatach. Pokazały one na czym opiera się kształcenie w poszczególnych zawodach. W ramach kierunku technik budownictwa przygotowano zajęcia w laboratorium materiałów budowlanych, gdzie uczniowie badali właściwości fizyczne materiałów budowlanych. Z kolei w laboratorium odnawialnych źródeł energii mogli sprawdzić wpływ intensywności oświetlenia i długości fali świetlnej na pracę instalacji fotowoltaicznej. Ciekawostką było badanie prędkości wiatru, przy której turbina wiatrowa zaczyna pracę. Gimnazjaliści mieli okazję poznać pracę technika ochrony środowiska w trakcie warsztatów chemicznych pod nazwąAkademia młodego chemika. Uczniowie prowadzili doświadczenia z właściwości białek poprzez ich wykrywanie w różnych substancjach, a także obserwowali proces zmiany struktury białka pod wpływem wysokiej temperatury, roztworów kwasów, zasad, alkoholu oraz soli metali ciężkich. Na zajęciach prezentujących kierunek - technik geodeta zapoznali się z nowoczesnym sprzętem i wykonywali pomiary kątów pionowych i poziomych oraz różnic wysokości.  Ciekawym doświadczeniem dla kreatywnych uczniów były warsztaty prezentujące nowy kierunek – technik organizacji reklamy. W trakcie zajęć zadaniem gimnazjalistów było wykonanie plakatu reklamowego, co wiązało się wymyśleniem nazwy produktu i sloganu reklamowego. Poza tym gimnazjaliści mogli sobie przypomnieć zasady udzielania pierwszej pomocy. W czasie zajęć prowadzali resuscytację krążeniowo-oddechowej dorosłego, dziecka i niemowlęcia oraz układali poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Wszystkie przygotowane dla gości atrakcje spotkały się z ich pozytywna oceną, co było miłym akcentem dla gospodarzy.

             Uczniowie i nauczyciele ZST spędzili ciekawy, pełen pozytywnych doświadczeń dzień wagarowicza, który pozwolił im bliżej się poznać i dobrze się bawić nawet w murach szkoły.