Szkolny Klub Sportowy


zgodnie z
DECYZJA NR 50 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)
z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia Programu „Szkolny Klub Sportowy” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży Na podstawie art 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2016 r. poz. 471) oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2252) ustala się, co następuje:
§ 1. Ogłasza się Program „Szkolny Klub Sportowy” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży, stanowiący załącznik do niniejszej decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.