ROK ROCZNIC

"Rocznice są wzniesieniami w krajobrazie naszego życia.

Kierują one wzrok w stronę przebytej drogi (...)"

 

Pragnąc upamiętnić Jubileusz 50-lecia Szkoły

Zespół Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie

dnia 7 grudnia 2018 zaprasza Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół Szkoły

na uroczyste obchody.

 

Ten szczególny dzień będzie wspaniałą okazją do wspomnień, refleksji i wzruszeń

w towarzystwie koleżanek i kolegów ze szkolnej ławy

oraz zawsze życzliwych nauczycieli.