Rekrutacja- informacje dla gimnazjalistów

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CIECHANOWIE

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017


Logowanie do systemu rekrutacji: http://www.ciechanow.edu.com.pl/kandydat


OFERTA SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2016/2017 

 

REKRUTACJA ODBYWA SIĘ W SALI NUMER 29  - I PIĘTRO LUB W SEKRETARIACIE SZKOŁY - I PIĘTRO

 

 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 25 kwietnia godz. 9.00  

do 29 kwietnia  do godz. 16.00

od 9 maja  od godz. 9.00

do 18 maja  do godz. 16.00

(utworzenie bazy kandydatów)

17 czerwca  od godz. 10.00  

do 21 czerwca  do godz. 16.00

(możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły)

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 od 24 czerwca  od godz. 11.00

 do 28 czerwca  do godz. 16.00

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne

do 29 czerwca do godz. 15.00

Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

15 lipca do godz.16.00

Wydanie przez  szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

od 18 lipca  od godz. 9.00

do 19 lipca do godz. 16.00      

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały złożone) oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 18 lipca  od godz. 9.00

do 25 lipca  do godz. 16.00

Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

26 lipca do godz. 16.00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

26 lipca do godz. 16.00

 

 

 

 

 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

 

 

 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 27 lipca   od godz. 9.00

do 2 sierpnia do godz. 16.00

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne

od 3 sierpnia od godz. 9.00

do 5 sierpnia do godz. 16.00

Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

22 sierpnia  do godz. 15.00

Wydanie przez  szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

  22 sierpnia                                  

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały złożone) oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 23 sierpnia od godz. 8.00

do 25 sierpnia do godz. 16.00

Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

26 sierpnia do godz. 16.00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

26 sierpnia do godz. 16.00