Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015

Z życia szkoły » Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015

14 stycznia 2015r. po raz siedemnasty został opublikowany Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015.

Misją rankingu jest dostarczenie informacji o tym, jak oceniane są polskie szkoły ponadgimnazjalne. Głównymi adresatami zestawienia są uczniowie najstarszych klas gimnazjów,  którzy muszą wybrać taką szkołę ponadgimnazjalną, która doprowadzi do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu.

W Ogólnopolskim Rankingu Techników 2015 brano pod uwagę następujące kryteria:

- sukcesy w olimpiadach 20%,

- matura- przedmioty obowiązkowe 25%,

- matura- przedmioty dodatkowe 25%,

Wyniki egzaminów zawodowych 30%.

Technikum nr 4 w Zespole Szkół Technicznych zajęło 31. miejsce w województwie mazowieckim.

Cały raport można znaleźć na stronie:

http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=154&Itemid=318