Praktyki zagraniczne 2014r.

Z życia szkoły » Praktyki zagraniczne 2014r.

 

 

 

 

We wrześniu tego roku  28 uczniów   z  ZST  odbyło  3- tygodniowe praktyki zagraniczne w Brandenburgu w Niemczech. Praktyki stanowiły składową  Projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu Uczenie się przez całe życie.

Tytuł Projektu „Mój zawód moja przyszłość”:  kwota dofinansowania236404 zł

Uczniowie podczas praktyk doskonalili swoje umiejętności w zawodach technik budownictwa oraz technik drogownictwa. Nabywali również nowe umiejętności, nie objęte programem kształcenia w szkole. Była to również okazja do poznania  kultury naszych zachodnich sąsiadów.

Pobyt w Niemczech  był dla naszych uczniów cennym doświadczeniem zarówno zawodowym jak i osobistym.