PRAKTYKI ZAGRANICZNE 2014-2015

Z życia szkoły » PRAKTYKI ZAGRANICZNE 2014-2015

Po raz drugi nasza szkoła uczestniczy w realizacji Projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet II – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 – Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie”.

Nazwa nowego projektu: „Mój zawód moja przyszłość”

Kwota dofinansowania: 236404 PLN

Tym razem 28 uczniów ( 21 budowlańców i 7 drogowców) wyjedzie na 3 – tygodniowe praktyki do Niemiec.

Podczas pobytu w Brandenburgu w Ośrodku Zakładu Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii uczniowie będą przede wszystkim uczyć się rzemiosła murarskiego, suchej zabudowy oraz robót drogowych. Przed wyjazdem uczniowie będą uczestniczyć  w zajęciach z języka zawodowego, z przygotowania kulturowego i pedagogicznego.

W trakcie praktyk uczniowie będą mieli okazję poznać kulturę Niemiec, doskonalić umiejętności językowe  oraz  zwiedzać w wolnym czasie  okolice Brandenburga, a w szczególności Berlin i Poczdam.

Zdobyte umiejętności zawodowe potwierdzi EUROPASS Mobility – międzynarodowy certyfikat, który pomoże naszym praktykantom w znalezieniu dobrej pracy.