PRAKTYKI ZAGRANICZNE 2013

Z życia szkoły » PRAKTYKI ZAGRANICZNE 2013

 

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III – wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 – Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 – Upowszechnienie uczenia się przez całe życie.

 

 

 Maksymalna kwota dofinansowania 43 797 Euro

 

 

Sam projekt powstał w lutym 2012 roku, a realizacja projektu „Droga do sukcesu” rozpoczęła się w lutym 2013 roku.  Zespół nauczycieli zajmujący się praktykami zagranicznymi, którego koordynatorem jest Piotr Uliczny,  przeprowadził rekrutację uczestników według ustalonych kryteriów( zachowanie, wyniki w nauce).  Pod koniec marca podpisano umowy z wyłonioną grupą. Uczniowie w ramach projektu, przed wyjazdem na staż, uczestniczyli w zajęciach  zawodowego języka niemieckiego, zajęciach z przygotowania międzykulturowego oraz zajęciach z psychologiem i pedagogiem.

 

Praktyki obywały się w Zakładzie Promowania Kształcenia Zawodowego  Berlina i  Brandenburgii w Niemczech w dniach 01-21 września 2013 roku. Uczestniczyło w nich 21 uczniów- 18 osób z technikum budownictwa oraz 3 z technikum drogownictwa wraz z 2 opiekunów.

 

W ciągu 15 dni roboczych (117 godzin stażowych) uczniowie pod okiem instruktorów niemieckich wykonywali przydzielone zadania. Uczniowie technikum budowlanego uczyli się technologii suchej zabudowy, prac murarskich, natomiast uczniowie technikum drogownictwa wykonywania prac drogowo-brukarskich.  Praca na stanowiskach odbywała się w godzinach 7- 16. Należy podkreślić, że organizacja stanowisk jak i czasu pracy była na wysokim poziomie.  Niemieccy nauczyciele ocenili naszych praktykantów na 1 i 2, co odpowiada naszym 6 i 5. W dni wolne od pracy wszyscy uczestniczyli w wycieczkach organizowanych przez opiekunów polskich przy współpracy Niemców( Berlin, Poczdam, Brandenburg) oraz w zajęciach integracyjnych (zajęcia sportowe, grill).

 

 

 

Na zakończenie praktyk wszyscy otrzymali certyfikaty oraz liczne pochwały. Nasi uczniowie ujęli niemieckich instruktorów  przede wszystkim wzajemną współpracą, pomocą w trakcie wykonywania zadań oraz zdyscyplinowaniem i dobrą  pracą.

 

 

 

 

 

Koniec praktyk zagranicznych to nie koniec projektu; uczestnicy stażu są zobowiązani do sporządzenia raportu uczestnika stażu, upowszechniania rezultatów projektu, do działań ewaluacyjnych i własnych podsumowań. Ze strony szkoły to też wiele dokumentów i raportów  do wypełnienia. Zakończenie projektu – 20 grudzień 2013 r.

 

http://www.bfw-bb.de/index.htm#