O szkole

 

 

 

SUKCES ZAWODOWY WYMAGA SOLIDNYCH FUNDAMENTÓW

 

Drodzy Absolwenci gimnazjów,

 

nasze kierunki przewidziane są dla kandydatów posiadających zainteresowania i predyspozycje techniczne. Celem kształcenia jest zdobycie przez uczniów wiedzy i umiejętności zawodowych, dzięki którym będą mogli w przyszłości sprostać wysokim wymaganiom stawianym współczesnej kadrze inżynierskiej. Dostać się na wymarzone studia i robić w życiu to co się lubi, otrzymując jednocześnie godziwą zapłatę. Analiza ofert rynku pracy z ostatnich kilku lat oraz prognozy w tym zakresie wskazują, że absolwenci kierunków technicznych z pewnością znajdą zatrudnienie w wyuczonym zawodzie.

 

Dyrektor ZST w Ciechanowie