Nauczyciele też się uczą zarówno teoretycznie jak i praktycznie

Z życia szkoły » Nauczyciele też się uczą zarówno teoretycznie jak i praktycznie

 • 100 m nad ziemią na gondoli działającej turbiny wiatrowej (mgr Łuksz Merle)
  100 m nad ziemią na gondoli działającej turbiny wiatrowej (mgr Łuksz Merle)
 • Turbina wiatrowa VESTAS w całej okazałości
  Turbina wiatrowa VESTAS w całej okazałości
 • Turbina wiatrowa VESTAS w całej okazałości
  Turbina wiatrowa VESTAS w całej okazałości
 • Widok z gondoli działającej turbiny wiatrowej, 100 m nad ziemią
  Widok z gondoli działającej turbiny wiatrowej, 100 m nad ziemią
 • 100 m nad ziemią na gondoli działającej turbiny wiatrowej (mgr Łukasz Merle)
  100 m nad ziemią na gondoli działającej turbiny wiatrowej (mgr Łukasz Merle)
 • 100 m nad ziemią na gondoli działającej turbiny wiatrowej (mgr Ewa Szmigielska)
  100 m nad ziemią na gondoli działającej turbiny wiatrowej (mgr Ewa Szmigielska)
 • 100 m nad ziemią na gondoli działającej turbiny wiatrowej (mgr Łukasz Merle)
  100 m nad ziemią na gondoli działającej turbiny wiatrowej (mgr Łukasz Merle)
 • Wewnątrz turbiny wiatrowej przy module sterującym (mgr Ewa Szmigielska i mgr Łukasz Merle)
  Wewnątrz turbiny wiatrowej przy module sterującym (mgr Ewa Szmigielska i mgr Łukasz Merle)
 • Droga na gondolę turbiny (mgr Łukasz Merle)
  Droga na gondolę turbiny (mgr Łukasz Merle)
 • Wejście do siłowni wiatrowej (mgr Łukasz Merle)
  Wejście do siłowni wiatrowej (mgr Łukasz Merle)
 • Cała grupa podczas pracy w Biogazowni Starorypin
  Cała grupa podczas pracy w Biogazowni Starorypin
 • Węzeł cieplny w Biogazowni Starorypin
  Węzeł cieplny w Biogazowni Starorypin
 • Zbiornik fermentacyjny gdzie produkuje się biogaz w Biogazowni Starorypin
  Zbiornik fermentacyjny gdzie produkuje się biogaz w Biogazowni Starorypin
 • Badanie suchej masy (mgr Łukasz Merle)
  Badanie suchej masy (mgr Łukasz Merle)
 • Aparat do badania suchej masy
  Aparat do badania suchej masy
 • Badanie pH (mgr Ewa Szmigielska)
  Badanie pH (mgr Ewa Szmigielska)
 • Cała grupa przed pracą pracy w Biogazowni Starorypin
  Cała grupa przed pracą pracy w Biogazowni Starorypin
 • Podczas pracy w Biogazowni Starorypin, w tle zbiorniki fermentacyjne (mgr Łukasz Merle)
  Podczas pracy w Biogazowni Starorypin, w tle zbiorniki fermentacyjne (mgr Łukasz Merle)
 • Podczas pracy w Biogazowni Starorypin, w tle zbiorniki fermentacyjne (mgr Łukasz Merle)
  Podczas pracy w Biogazowni Starorypin, w tle zbiorniki fermentacyjne (mgr Łukasz Merle)
 • Podczas pracy w Biogazowni Starorypin, transport biomasy (mgr Łukasz Merle)
  Podczas pracy w Biogazowni Starorypin, transport biomasy (mgr Łukasz Merle)
 • Podczas pracy w Biogazowni Starorypin, sprzątanie (mgr Łukasz Merle)
  Podczas pracy w Biogazowni Starorypin, sprzątanie (mgr Łukasz Merle)
 • Podczas pracy w Biogazowni Starorypin, agregaty dostarczające powietrze do silników na biometan (mgr Łukasz Merle)
  Podczas pracy w Biogazowni Starorypin, agregaty dostarczające powietrze do silników na biometan (mgr Łukasz Merle)
 • Na uszkodzonym dachu zbiornika na poferment w Biogazowni Starorypin (mgr Łukasz Merle)
  Na uszkodzonym dachu zbiornika na poferment w Biogazowni Starorypin (mgr Łukasz Merle)
 • Przy zbiorniku na poferment w Biogazowni Starorypin
  Przy zbiorniku na poferment w Biogazowni Starorypin
 • Cała grupa po pracy pracy w Biogazowni Starorypin
  Cała grupa po pracy pracy w Biogazowni Starorypin

Nauczyciele naszej szkoły Pani mgr Ewa Szmigielska i Pan mgr Łukasz Merle w dniach od 16-go do 27-go lutego uczestniczyli w dwutygodniowych praktykach zawodowych z tematyki Odnawialnych Źródeł Energii.

Projekt pod tytułem: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programu doskonalenia zawodowego w zakresie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach dla nauczycieli szkół zawodowych”, nr: POKL.03.04.03-00-086/12.

Tematyka warsztatów:

- Wizytacja w terenie, przygotowanie pryzm do produkcji,

- Teoria na temat budowy i zasady działania biogazowni,

- Warsztaty na miejscu, w biogazowni; dozowanie substratów do biogazowni,

- Omówienie technologii produkcji biogazu na podstawie instalacji w Starorypinie,

- Wytwarzanie energii elektrycznej z biogazu, omówienie zasad pracy silników,

- Podsumowanie (produkcja ciepła oraz wytwarzanie pofermentu),

- Pompy ciepła - wyjazd do Sikór,

- Warsztaty praktyczne - ogniwa fotowoltaniczne,

- Farma wiatrowa Starorypin Prywatny - podstawowe wiadomości na temat turbin wiatrowych, pozyskiwanie dokumentów, omówienie faz budowy,

- Wizyta na farmie wiatrowej.