Kształcenie na odległość

UWAGA!

Zasady funkcjonowania szkoły w trybie hybrydowym obowiązujące od 19 października 2020 roku
UWAGA!

Zasady funkcjonowania szkoły w trybie hybrydowym obowiązujące od 19 października 2020 roku zostaną opublikowana na stronie internetowej szkoły www.zst-ciechanow.pl w niedziele 18-10-2020 r. po godzinie 14:00


Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawców dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami od 29 czerwca


26-06-2020 r.
21-05-2020 r.
20-05-2020 r.
19-05-2020 r.

ZASADY ORGANIZACJI NAUCZANIA z WYKORZYSTANIEM METOD i TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie z dnia 27.04.2020r.

29-04-2020 r.
Komunikat w sprawie obowiązku zwolnienia ze świadczenia pracy młodocianych pracowników

06-04-2020 r.

Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty ws. oceniania i klasyfikowania

05-04-2020 r.

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania – poradnik UODO dla szkół przy współpracy z MEN

01-04-2020 r.

DANE OSOBOWE BEZPIECZNE PODCZAS ZDALNEGO NAUCZANIA

01-04-2020 r.

DOBRE PRAKTYKI POMAGAJĄCE ZACHOWAĆ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH PODCZAS LEKCJI ONLINE

01-04-2020 r.

Próbny egzamin maturalny – informacja MEN i CKE

31-03-2020 r.

Komunikat Mazowieckiej Policji skierowane do: rodziców, opiekunów i uczniów, związane z sytuacją epidemiologiczną

30-03-2020 r.

Informacja dla uczestników projektu „Edukacyjna mobilność uczniów – kluczem do rozwoju szkoły”

19-03-2020 r.

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia na odległość

17-03-2020 r.

LEKCJE Z INTERNETU - RUSZA SERWIS GOV.PL/ZDALNELEKCJE

16-03-2020 r.

APEL DO RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH W ZWIĄZKU Z ZAWIESZENIEM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W DNIACH 12 – 25 MARCA 2020 R.

16-03-2020 r.

NAUKA ZDALNA PODCZAS ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W SZKOŁACH - REKOMENDACJE DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW

16-03-2020 r.

PISMO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY DO DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

16-03-2020 r.

PISMO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY DO RODZICÓW I OPIEKUNÓW

16-03-2020 r.

PISMO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY DO UCZNIÓW

16-03-2020 r.

UWAGA
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.
Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

OD 12 MARCA BR. UCZNIOWIE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NIE PRZYCHODZĄ DO SZKÓŁ.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach; ewentualnie odwołanie zajęć leży w gestii pracodawcy.


11-03-2020 r.

Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

11-03-2020 r.

Pismo Wojewody Mazowieckiego w sprawie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

11-03-2020 r.